Sylwetki patronów kościoła


 

Śwsw stan. Stanisław bp

Św . Stanisław według tradycji urodził się w Szczepanowie około roku 1030. Pochodził zbogatego rodu i dzięki temu po ukończeniu szkoły katedralnej mógł dalej kształcić się za granicą. Po powrocie do kraju otrzymał godność kanonika  krakowskiego, a w roku 1072 został biskupem Krakowa. Historycy do dziś spierają się, co było źródłem konfliktu między biskupem, a królem Bolesławem Śmiałym. Jedni sądzą, że Stanisław rozgniewał monarchę, zarzucając mu niemoralne życie i wstawiając się za uciskanymi poddanymi, inni zaś, że to polityczne konflikty i opór europejskich monarchów wobec działań papieża Grzegorza oraz przyłączenie Stanisława do antykrólewskiego spisku legły u podłoża sporu. Niezależnie od przyczyn spór z panującym monarchą zakończył się dla Stanisława tragicznie. Podobno na początku 1079 roku biskup zagroził władcy ekskomuniką. Tego nie wiemy na pewno. Wiemy natomiast, że 11 kwietnia 1079 r. Stanisław, celebrujący właśnie Mszę u świętego Michała na Skałce, padł zabity przez królewską straż, według późniejszych przekazów śmiertelny cios miał zadać mu sam król. Wybuchł bunt, a król Bolesław uszedł z kraju i schronił się na Węgrzech. Władzę wPolsce przejął jego młodszy brat, Władysław Herman. Pamięć o biskupie szybko zaś przemieniła się w cześć dla niego. Już na przełomie XI i XII wieku jego relikwie przeniesiono z kościoła na Skałce do katedry Wawelskiej. Po ponad stuletnich staraniach polskiego Kościoła papież Innocenty IV, 8 września 1253 roku, dokonał uroczystej kanonizacji Stanisława w bazylice św. Franciszka w Asyżu.

Odpust parafialny ku czci św. Stanisława obchodzimy 8 maja.         
Litania do św. Stanisława bpa i męczennika


sw woj

Św. Wojciech bp

 Św. Wojciech urodził się około 956 r. w Libicach w Czechach w rodzinie Sławnikowiców. Wykształcenie zdobywał w Magdeburgu pod opieką arcybiskupa św. Adalberta, którego imię przybrał w czasie bierzmowania. W 983 r. został biskupem Pragi. Powierzone obowiązki wypełniał sumiennie, wskutek czego natrafiał na olbrzymie trudności i dwukrotnie musiał uchodzić z Czech do Rzymu. Tam w końcu wstąpił do benedyktynów. Realizował ideał życia ceniony wówczas, szczególnie w elitach Europy. Był misjonarzem na Węgrzech i w Polsce, skąd wyruszył do Prus, gdzie 23 kwietnia 997 r. poniósł śmierć męczeńską. Jego relikwie spoczęły w Gnieźnie. Kanonizowany w 999 r. Śmierć jego wywarła ogromne wrażenie wśród znających go bliżej elit z otoczenia cesarza Ottona III, który osobiście udał się do Gniezna w1000 r., aby oddać hołd wielkiemu człowiekowi i męczennikowi. Uroczystość liturgiczna przypada 23 kwietnia. 

W naszej parafii św. Wojciecha czcimy wraz ze św. Stanisławem - 8 maja.          
Litania do św. Wojciecha

 

mb szk 

 

MB Szkaplerzna

Matka Boska Szkaplerzna to przede wszystkim patronka karmelitów. Szkaplerz to długi prostokątny płat sukna z otworem na głowę, nakładany na zakonny habit. Osoby praktykujące pobożność karmelitańskiego szkaplerza noszą na sobie zminiaturyzowany szkaplerzyk, wpostaci dwóch kawałeczków sukna, połączonych dwoma tasiemkami. Obecnie rolę tę spełnia sam medalik z wizerunkiem Matki Bożej podającej szkaplerzyk. Początek tego nabożeństwa sięga roku 1251, gdy przełożony karmelitów bł. Szymon Stock miał doznać wizji Maryi, która zaleciła mu noszenie szkaplerza na znak Jej opieki.

Odpust parafialny ku czci MB Szkaplerznej obchodzimy 16 lipca.     

     Litania do MB Szkaplerznej