Duszpasterze

PROBOSZCZOWIE

ks. mgr Grzegorz Siciak

ur. 1969, pochodzi z parafii Zaczernie

ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie

wyświęcony na kapłana 1994 w Rzeszowie

proboszcz w parafii: od 2009

 

  

ks. mgr Tadeusz Kukulski

ur. 1960, pochodzi z parafii Przeworsk

ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu

wyświęcony na kapłana 1989 w Przemyślu

proboszcz w parafii: 1999 – 2009

Obecnie proboszcz w Łękach Strzyżowskich

 

ks. mgr Antoni Bieszczad

ur. 1937, pochodzi z parafii Wiśniowa

ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu

wyświęcony na kapłana 1962 w Przemyślu

proboszcz w parafii: 1993 – 1999

Obecnie rezydent w Ropczycach - Farze

 

ks. Franciszek Motyka

ur. 1945, pochodzi z parafii Kąclowa

ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie

wyświęcony na kapłana 1969 w Tarnowie

proboszcz w parafii: 1977 – 1993

            Obecnie rezydent w Cieklinie