Wprowadzenie nowego Proboszcza, ks. Grzegorza Siciaka