Wnętrze kościoła

Kapliczki w naszej parafii

Renowacja micji parafialnych

Wizytacja ks. Biskupa - 12 czerwca 2012r.

12 czerwca 2012r.  wizytacji kanonicznej parafii dokonał ks. bp ordynariusz Kazimierz  Górny. Wizytację rozpoczął od pobytu w szkole, gdzie spotkał się z uczniami i spożył posiłek z nauczycielami. Po nawiedzeniu osoby chorej, o godz. 17.00 odprawił uroczystą Eucharystię, w czasie której udzielił sakramentu bierzmowania 13 młodym parafianom i konsekrował nowy ołtarz soborowy. Następnie poświęcił kaplicę z Najświętszym Sakramentem dedykowaną bł. Karolinie Kózkównie, a umieszczoną się na terenie Domu Rekolekcyjnego. 

Spotkanie z kolegą Jana Pawła II

Majówki 2012

  1. Wielkie Pole

 

2.  Dziuby

 

3.  Dziedzice

 

Prymicje 2010

XVIII Światowy Dzień Chorego

Misje Święte 2009