BOŻE CIAŁO 2018

31 maja 2018r w uroczystość Bożego Ciała licznie zgromadzeni na Mszy Św. parafianie wyruszyli w procesji do czterech ołtarzy. Pierwszy usytuowany na posesji rodziny Gulów przygotowali mieszkańcy Dziubów i Podrzecza. Drugi przy remizie przygotowali mieszkańcy Pniaków i Dymarki. Trzeci przy szkole przygowali mieszkańcy Czachorów  i Pyrytów. Procesja zakończyła się przy krzyżu misyjnym gdzie był usytuowany czwarty ołtarz przygotowany przez mieszkańców Wielkiego Pola. Hasłem przewodnim wszystkich ołtarzy były wezwania do Ducha Świętego. Tradycyjnie w procesji uczestniczyły dzieci sypiące kwiaty i dzwoniące dzwonkami. Niesione były obrazy i feretrony.

 

DSC00143 DSC00152DSC00157DSC00149DSC00164DSC00154DSC00161

Wizytacja kanoniczna parafii-17 marca 2017r.

17 marca 2017r. (w piątek) przeżywaliśmy wizytację kanoniczną naszej parafii przez Biskupa Ordynariusza Jana Wątrobę. Po spotkaniu z uczniami i nauczycielami w szkole, Ksiądz Biskup swą obecnością zaszczycił domy rodzin kapłańskich z parafii oraz dom osoby chorej. Następnie w kościele wysłuchał sprawozdań przewodniczących grup duszpaterskich działających przy parafii. O godz. 17.00 odprawił uroczystą Eucharystię koncelebrowaną przez dziekana, proboszcza i księży rodaków. Na zakończenie wizytacji Ksiąz Biskup dokonał poświęcenia Domu Rekolekcyjnego po przeprowadzonym generalnym remoncie.

 

DSCF7016   DSCF7065  DSCF7036  DSCF7059

Więcej zdjęć...https://www.facebook.com/diecezjarzeszowska/photos/pcb.1880910165456371/1880908422123212/?type=3&theater

Rekolekcje wielkopostne

W dniach od 12 do 14 marca 2017r. przeżywaliśmy w parafii rekolekcje wielkopostne. W tym roku wyjątkowo rozpoczęły się w II niedzielę Wielkiego Postu, ponieważ ich celem było przygotowanie parafian na wizytację kanoniczną parafii w piątek 17 marca. Rekolekcjonista ks. Łukasz Mariuszyc w  prosty i przystępny sposób ukazał jak należy kształtować swe serce, by było one  miłe Sercu Jezusowemu. Skorzystanie z sakramentu pokuty w ostatni dzień rekolekcji pozwoliło z oczyszczonym sercem oczekiwać na spotkanie z ks. biskupem Janem Wątrobą.  

Wizytacja ks. Biskupa - 12 czerwca 2012 r.

 

12 czerwca 2012 r. wizytacji kanonicznej parafii dokonał ks. bp ordynariusz Kazimierz  Górny. Wizytację rozpoczął od pobytu w szkole, gdzie spotkał się z uczniami i spożył posiłek z nauczycielami. Po nawiedzeniu osoby chorej, o godz. 17.00 odprawił uroczystą Eucharystię, w czasie której udzielił sakramentu bierzmowania 13 młodym parafianom i konsekrował nowy ołtarz soborowy. Następnie poświęcił kaplicę z Najświętszym Sakramentem dedykowaną bł. Karolinie Kózkównie, a umieszczoną  na terenie Domu Rekolekcyjnego. 

 

 

 DSC 3798DSC 3824DSC 3982
więcej zdjęć...

Majówki 2012

W tym roku w kilku przysiółkach parafii m.in.: na Dziedzicach, Dziubach oraz Wielkim Polu zostały zorganizowane uroczyste majówki, na które został zaproszony ksiądz proboszcz. Po odśpiewaniu litanii pasterz parafii zawierzył Matce Bożej mieszkańców danych przysiółków i udzielił uroczystego błogosławieństwa.

DSC00042100 6490DSC00071
więcej zdjęć...

Spotkanie z kolegą szkolnym Jana Pawła II - 1 kwietnia 2011 r.

W piątek 1 kwietnia 2011 r.- w przeddzień 6 rocz. śmierci Sł.B. Jana Pawła II - w naszej świątyni odbyło się spotkanie z wyjątkowym gościem - panem Eugeniuszem Mrozem, jednym z trzech żyjących przyjaciół z ławy szkolnej Jana Pawła II. Pan Eugeniusz aż do matury w 1938 r. uczęszczał do jednej klasy z Karolem Wojtyłą w wadowickim Gimnazjum. P. Eugeniusz pięknie opowiadał o domu rodzinnym Wojtyłów i panującej tam atmosferze, o latach wspólnej nauki w gimnazjum, a w końcu o wspólnych spotkaniach i przeżywanych jubileuszach w czasie pontyfikatu Jana Pawła II.

W opowiadaniach tych Lolek, bo tak nazywali go koledzy, został przedstawiony jako człowiek bardzo inteligentny (najlepszy uczeń w klasie) a zarazem wrażliwy na drugiego człowieka, szczególnie na jego biedę i nędzę. Zawsze uczynny, pomagający, choć nie dający odpisywać zadań domowych. Karol od wczesnych lat był też bardzo pobożny. Był ministrantem i lubił grać w piłkę (stał na bramce).

Kiedy został papieżem, nadal z całą serdecznością i życzliwością traktował swoich kolegów ze szkolnej ławki, chętnie się z nimi spotykając i wspominając dawne czasy.

Spotkanie z p. Eugeniuszem zakończyło się wspólnym odśpiewaniem ulubionej kolędy Jana Pawła II "Oj maluśki" oraz "Barki". Obecność tego żywego świadka życia i świętości papieża pozwoliło wszystkim zebranym w świątyni umocnić się w wierze, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości, i że możemy ją zdobyć, naśladując w tym Jana Pawła II.

DSCF7247DSCF7249DSCF7265
więcej zdjęć...

Renowacja misji parafialnych - 21 - 24 października 2010 r.

   Po upływie roku, w dniach 21 - 24 października w naszej wspólnocie odbywała się renowacja misji parafialnych. Według zwyczaju przyjętego w tradycji Kościoła, renowacje przeprowadził ten sam kapłan, który rok temu głosił misje święte czyli ks. Kazimierz Siciak. Wiodącym tematem renowacji było dziękczynienie. W czwartek (21.X) dziękowaliśmy dobremu Bogu za Jego Syna Jezusa Chrystusa, który daje nam siebie w Eucharystii. Ksiądz misjonarz w wygłoszonym kazaniu powiedział: Eucharystia to największy nasz skarb. Skarb, który otrzymujemy codziennie na nowo za darmo. Kolejny dzień renowacji, piątek (22.X) był dniem dziękczynienia za krzyż. W kontekście niechlubnych wydarzeń w naszym kraju z krzyżem związanym z tragedią pod Smoleńskiem, dziękowaliśmy Chrystusowi za Jego krzyż i wielką miłość okazaną nam z jego wysokości. Wieczorem w tym dniu w naszej świątyni gościliśmy krzyż sługi Bożego papieża Jana Pawła II, który na 8 dni przed swoją śmiercią tulił w swoich słabych ramionach w Wielki Piątek 2005 r. Kustosz tego krzyża ks. Mieczysław Bisior opowiedział wzruszającą historię tego najpiękniejszego znaku męki i śmierci Chrystusa. Następnie licznie zgromadzeni parafianie uczcili ten krzyż przez pocałowanie. Na twarzach wielu osób było widoczne wielkie wzruszenie, a nawet u niektórych łzy spływające po policzkach. Poczuliśmy wszyscy niemal namacalnie obecność ducha papieża Jana Pawła II pośród nas. Sobota (23.X) była dniem pojednania ż Bogiem i bliźnim. Z oczyszczonymi sercami uczestniczyliśmy w wieczornej Eucharystii, w czasie której ksiądz misjonarz zachęcał nas do żarliwej i wytrwałej modlitwy.

   I najważniejszy dzień renowacji misji parafialnych - niedziela - dzień dziękczynienia za 30 lat istnienia parafii. 14 stycznia 1981 r. bp tarnowski Jerzy Ablewicz w Porębach Dymarskich ustanowił parafię. W uroczyście sprawowanej Mszy św. dziękowaliśmy Bogu za wszelkie dobro, które przez te 30 lat stało się udziałem całej społeczności parafialnej oraz za dobro dokonane w parafii. Na zakończenie renowacji, przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie, ksiądz misjonarz obecnego proboszcza i całą wspólnotę parafialną na nowo zawierzył w specjalnym akcie oddania miłosiernemu Jezusowi. Te błogosławione dni prawdziwie odnowiły nasze dusze i serca i umocniły nas wszystkich w jeszcze wierniejszym służeniu Bogu.

 DSCF2013DSCF2057DSCF2066

więcej zdjęć...

Prymicje w naszej Parafii - 22 maja 2010 r.

Dnia 22 maja 2010 r. w Katedrze Rzeszowskiej podczas uroczystej Mszy świętej o godzinie 10.00, J. E. ks. Biskup Kazimierz Górny udzielił święceń kapłańskich 17 diakonom naszej diecezji, wśród których był nasz rodak Jerzy Maciąg.

23 maja o godz. 10.30, w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, po powitaniu przez ks. Proboszcza, dzieci, młodzież i przedstawicieli całej parafii, ks. Jerzy oprawił swoją Mszę prymicyjną. Po Eucharystii udzielił wszystkim zebranym prymicyjnego błogosławieństwa. Kazanie wygłosił ks. Infułat Wiesław Szurek.

Po zakończonej uroczystej Mszy świętej ks. Prymicjant z kapłanami i zaproszonymi gośćmi udał się do Domu Kultury w Cmolasie gdzie miało miejsce przyjęcie prymicyjne.

Dziękujmy Bogu za dar Eucharystii i za dar kapłaństwa. Kapłan pochodzący z naszej parafii to dla nas wszystkich wielka radość ale i zobowiązanie. To wezwanie do modlitwy za kapłanów ale i o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.

 dsc 8242dsc 8288

więcej zdjęć...

Intronizacja Pisma Świętego - 25 kwietnia 2010 r.

Dnia 25 kwietnia 2010 r., na zakończenie II Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego w naszej świątyni na Mszy św. o godz. 10.30 miała miejsce uroczysta intronizacja Pisma Świętego.

Łacińskie słowo "inthronizare" znaczy "ynieść na tron" Intronizacja Biblii to uroczyste, procesjonalne wniesienie księgi Pisma Świętego do świątyni i umieszczenie jej na eksponowanym miejscu (tronie, ambonce, czy pulpicie). Celem intronizacji jest wyrażenie szacunku dla Pisma Świętego, w którym zawarte jest żywe słowo samego Boga. Ksiądz proboszcz w procesji przez cały kościół wniósł księgę Pisma Świętego do świątyni, następnie pobłogosławił nią zgromadzonych wiernych. Biblia została złożona na specjalnie przygotowanym pulpicie i okadzona. Na koniec intronizacji była modlitwa, w której błagaliśmy wszechmogącego Boga, abyśmy potrafili otwartym sercem przyjmować Jego słowo i nim żyć na co dzień.

Przez ten akt pragniemy Bogu dziękować za Pismo Święte, adorować w nim zawarte słowo Boże oraz podejmować określone zadania i zobowiązania wynikające z tej Księgi dla nas wszystkich. W wygłoszonym kazaniu ksiądz proboszcz ukazał niezastąpioną rolę, jaką ma do spełnienia Biblia w życiu każdego wierzącego oraz zachęcił do czytania jej i dokonania podobnej intronizacji we wszystkich rodzinach parafii. Od tego wydarzenia Biblia w naszej świątyni znalazła swoje miejsce (obok ołtarza głównego) i będzie z niej czytana Ewangelia we wszystkie niedziele roku, święta i uroczystości.

"Niech na naszym stole pojawia się jak najczęściej księga Pisma Świętego. W niej zawarte jest Słowo życia. Przyjmujmy je i umacniajmy się nim codziennie jak Bożym Chlebem. Czytajmy Pismo Święte osobiście - czytajmy je naszym dzieciom! Ono jest Listem Boga do ludzi" (z Listu pasterskiego Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną 2010 r.)

 

  

 

 więcej zdjęć

XVIII światowy dzień chorego w parafii - 11 lutego 2010 r.

11 lutego 2010 r., w liturgiczne wspomnienie Maryi Panny z Lourdes, po raz osiemnasty obchodzony był w Kościele Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji w naszej parafii została odprawiona specjalna Eucharystia, na którą zaproszono osoby chore, samotne i w podeszłym wieku. Szczególnym momentem uroczystej Mszy św. sprawowanej w intencji wszystkich chorych z parafii było udzielenie sakramentu chorych oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na sposób lourdzki. Druga część spotkania chorych miała miejsce na plebani. Tam zaproszeni chorzy goście obejrzeli krótki program artystyczny w wykonaniu członków szkolnego koła Caritas. Humorystyczne scenki wprowadziły ich w wesoły nastrój i pozwoliły choć na chwilę zapomnieć o zmartwieniach i chorobach. Od dzieci otrzymały też pamiątkowe laurki z wykonanymi z papieru różyczkami. Następnie zostali poczęstowani gorącym daniem, kanapkami i pączkiem (z okazji tłustego czwartku) przygotowanym przez panie z parafialnego koła Caritas. Był też czas na wspólny śpiew pieśni religijnych i piosenek ludowych, okazja do snucia wspomnień z dawnej przeszłości i dzielenia się troskami, które każdy nosi w swoim sercu. Przed rozstaniem się zaproszeni otrzymali po pamiątkowym obrazku i skromnej niespodziance. Te chwile wspólnie przeżyte ubogaciły duchowo wszystkich uczestników spotkania.

dscf0282dscf0327dscf0348
więcej zdjęć...

Konkurs kolęd i pastorałek - 17 stycznia 2010 r.

Konkurs odbył się w niedzielę 17 stycznia 2010 r. Parafianie licznie zgromadzili się w budynku szkoły podstawowej, gdzie obejrzeli jasełka przygotowane przez uczniów klas IV-VI. Następnie odbył się konkurs kolęd. Wzięło w nim udział 9 uczestników. Byli to: Beata Baba, Wiktor Guźda, Anita Bąba, Natalia Borowiec, Izabela Ćwiek, Agnieszka Serafin, Aleksandra Gul i Tomasz Siębor. Każdy uczestnik prezentował jedną wybraną przez siebie kolędę lub pastorałkę. Występy oceniało jury w składzie: mgr Urszula Dziuba, mgr Marta Tęcza i ks. proboszcz. Komisja brała pod uwagę pamięciowe opanowanie tekstu, walory głosowe oraz ogólną prezentację artystyczną występujących uczestników konkursu. Wybór zwycięzców konkursu nie był łatwy. Werdykt jury był następujący:I miejsce: Agnieszka Serafin za przepiękne wykonanie bardzo długiej kolędy Gdy śliczna Panna., IImiejsce: Natalia Borowiec za piękną prezentację kolędy Przybieżeli do Betlejem pasterze i III miejsce: Tomasz Siębor za ciekawe wykonanie kolędy Wśród nocnej ciszy. Zarówno zwycięzcy, jak i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Na zakończenie ksiądz proboszcz wszystkim uczestnikom serdecznie podziękował za udział w konkursie oraz wzorową frekwencję parafian.

Misje święte: 22 - 28 października 2009 r.

W dniach 22 - 28 października 2009 r. miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w życiu naszej wspólnoty parafialnej - misje święte. Kościół określa misje jako "nadzwyczajny środek duszpasterskiej działalności Kościoła stosowany w parafiach w celu religijno-moralnej odnowy wiernych". (Encyklopedia Katolicka, t. 12, k.1220). Do tego ważnego wydarzenia cała parafia przygotowywała się od pół roku przez specjalne modlitwy, odprawiane nabożeństwa igłoszone kazania. Tematem wiodącym misji było Boże miłosierdzie oraz słowa z Obrazu Jezusa Miłosiernego "Jezu ufam Tobie". Misje prowadził ks. Kazimierz Siciak, proboszcz z Bachórca, kapłan diecezji przemyskiej.

Na każdy dzień misji wyznaczony został specjalny temat do przemyślenia i przemodlenia.

Pierwszy dzień misji (czwartek) był dniem dziękczynienia za łaskę chrztu. Licznie zgromadzeni w świątyni wierni na wieczornym nabożeństwie pod przewodnictwem ks. misjonarza dziękowali Bogu za przekazaną przez rodziców wiarę i łaskę chrztu oraz uroczyście odnawiali przyrzeczenia chrzcielne. W piątek - dzień męki i śmierci Chrystusa, była okazja przez uczestnictwo w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Mszy św., do przebłagania Boga za grzechy parafian i pojednania skłóconych osób i rodzin. W sobotę do południa była procesja na cmentarz i specjalne modlitwy za wszystkich zmarłych parafian, po południu natomiast była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Zachęceni przez misjonarza, wielu przystąpiło do spowiedzi generalnej. W niedzielę, z oczyszczonymi sercami, z radością przeżywaliśmy Dzień Pański. W wygłoszonym kazaniu ks. misjonarz podał wskazówki dotyczące poprawnego świętowania niedzieli. W poniedziałek był dzień troski o skarbiec własnego serca iprzygotowanie rodzin parafii do przyjęcia przez nie Obrazu Jezusa Miłosiernego. We wtorek natomiast dziękowaliśmy Chrystusowi za Jego krzyż. Po Mszy św. został poświęcony a następnie, po uroczystej procesji, ustawiony krzyż misyjny. Punktem kulminacyjnym tych misji była uroczysta Eucharystia sprawowana w środę 28 października w 30 rocznicę poświęcenia świątyni z aktem zawierzenia całej parafii Jezusowi Miłosiernemu.

Bogu niech będą dzięki za ten święty czas misji w naszej parafii!

dsc00124dsc00191zakonczenie misji
więcej zdjęć...

Przywiezienie relikwii bł. Karoliny Kózkówny do parafii - 5 września 2009 r.

Dnia 5 września 2009 r. 40-osobowa grupa mieszkańców parafii Poręby Dymarskie wraz z członkami Szkolnego Koła Caritas udała się na pielgrzymkę do Sanktuarium bł. Karoliny Kózka w Zabawie.
Pielgrzymowanie rozpoczęło się od zwiedzania domu bł. Karoliny w Wał- Rudzie. Jest to niewielka chata, składająca się z dwóch izb. W jednej z nich urządzono muzeum, w którym przechowywane są łóżko i drewniany klęcznik Karoliny, jej modlitewniki i książki religijne oraz wiele przedmiotów codziennego użytku. W drugim pomieszczeniu znajduje się kaplica. To tutaj proboszcz ks. Grzegorz Siciak odprawił Mszę św. w intencji całej parafii, podczas której ks. Zbigniew Szostak  kustosz sanktuarium dokonał przekazania relikwii bł. Karoliny na parafię i do Domu Rekolekcyjnego pod Jej wezwaniem, mieszczącego się na plebanii.  Po Mszy św. pielgrzymi umocnieni duchowo, obejrzeli kapliczkę znajdującą się obok domu bł. Karoliny, a następnie udali się na Drogę Krzyżową szlakiem męczeństwa bł. Karoliny. To dwukilometrowy odcinek w większości przebiegający lasem, na którym znajduje się 14 stacji Drogi Krzyżowej. Na jego końcu stoi obelisk, skromny pomnik upamiętniający miejsce znalezienia ciała bł. Karoliny.
Następnie pielgrzymi udali się do Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie. Na placu kościelnym obejrzeli miejsce drugiego pochówku Błogosławionej, pomnik Jana Pawła II jako wotum wdzięczności za beatyfikację Karoliny oraz przepiękną mozaikę na wieży kościoła. We wnętrzu Sanktuarium pielgrzymi modlili się przed sarkofagiem z relikwiami bł. Karoliny znajdujący się pod mensą głównego ołtarza. Zwiedzili też Kaplicę Męczenników i Ofiar Przemocy, w której znajdują się dwie trumny błogosławionej, a na jednej ze ścian umieszczonych jest kilkadziesiąt mosiężnych tabliczek z nazwiskami tych, którzy w XX wieku oddali życie za wiarę. W drodze powrotnej parafianie zwiedzili grób Otto Schimka znajdujący się na cmentarzu w Machowej oraz kościół Matki Bożej Zawadzkiej w Zawadzie. W niedzielę 6 września proboszcz parafii dokonał uroczystego wniesienia relikwii bł. Karoliny do świątyni. Po każdej Mszy św. parafianie mieli możliwość ucałowania relikwii bł. Karoliny. Od tego dnia bł. Karolina została patronką Domu Rekolekcyjnego oraz całej parafii, a jej relikwie stały się piękną ozdobą naszej zabytkowej świątyni.

Każdego 19 dnia miesiąca w kościele odbywa się specjalne nabożeństwo ku czci bł. Karoliny połączone z ucałowaniem Jej relikwii.

BŁOGOSŁAWIONA KAROLINO, MIEJ NAS W SWOJEJ OPIECE!

 

Pielgrzymka do Zabawy

Majówki 2009

Na terenie parafii, w pięknej scenerii leśno-łąkowej, znajduje się dwadzieścia kilka kapliczek iprzydrożnych krzyży. Jedne z nich  nie tak dawno postawione, inne  bardzo stare, bo pochodzące z XIX wieku. Każda, niezależnie od wieku, ma swoją własną historię: postawione na pamiątkę np. śmierci wędrownego nauczyciela, rozstrzelania niemieckiego żołnierza czy pogodzenia się zwaśnionych sąsiadów. Kapliczki te i przydrożne krzyże w miesiącu maju pięknieją i ożywają, kiedy to najbliżsi ich sąsiedzi ozdabiają je polnymi kwiatami i wieczorami gromadzą się przy nich na majówkach  śpiewie Litanii Loretańskiej i pieśni maryjnych.

W tym roku w czterech przysiółkach parafii: na Bąbówce, Dziubach, na Wielkim Polu i Jeziórku zostały zorganizowane uroczyste majówki, na które został zaproszony ksiądz proboszcz. Po odśpiewaniu litanii pasterz parafii zawierzył Matce Bożej mieszkańców danych przysiółków i udzielił uroczystego błogosławieństwa.

img 1523obraz 13595172991img 3388majowka

więcej zdjęć...

Pierwszy parafialny konkurs palm wielkanocnych - 9 kwietnia 2009 r.

W Niedzielę Palmową 9 kwietnia w naszej parafii, po uroczystej Mszy św. o godz. 10.30 został rozstrzygnięty konkurs palm wielkanocnych. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie indywidualnie, rodzinnie lub grupowo najładniejszej i najdłuższej palmy.

Tuż przed Mszą św., na placu kościelnym licznie zgromadzili się parafianie i uczestnicy konkursu. Po poświęceniu palm, w uroczystej procesji, wszyscy udali się do kościoła na sprawowanie Eucharystii upamiętniającej uroczysty wjazd Chrystusa na oślątku do Jerozolimy. Po skończeniu Mszy św. przystąpiono do rozstrzygnięcia konkursu.

Komisja konkursowa w składzie: p. Halina Mokrzycka, p. Władysława Stolarz i p. Teresa Kobylarz dokonała przeglądu i oceny palm w dwóch kategoriach. Bez problemu rozstrzygnięto kategorię palma najwyższa. Trudny orzech do zgryzienia miała komisja w kategorii palma najładniejsza, ponieważ wszystkie palmy były piękne i miały swój szczególny urok. Ostatecznie Komisja przyznała:

1) w kategorii palma najwyższa:

I miejsce: Justyna Halat i Karolina Halat

II miejsce: Kacper Wilk

III miejsce: Adrian Halat i Wiktor Guźda

2) w kategorii palma najładniejsza:

I miejsce: Adrian Halat i Wiktor Guźda oraz Jagoda Guźda i Izabela Ćwiek
(z wyróżnieniem za oryginalność i strój lasowiacki)

II miejsce: Kacper Wilk
(za wykorzystanie suszonych ziół , kwiatów i traw oraz za zrobienie palmy typowo lasowiackiej)

III miejsce: Krystian Pastuła
(za pracochłonność i bogactwo palmy).

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody, pozostali zaś uczestnicy pamiątkowe obrazki. Po chwili dla reportera wszystkie palmy zostały ustawione przy głównym ołtarzu. Będą one piękną ozdobą naszej świątyni w czasie zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. Konkurs cieszył się wielkim zainteresowaniem. Wykonano łącznie 14 palm, które robiło 26 osób.

Ksiądz proboszcz był mile zaskoczony ilością i jakością palm. Wszystkim serdecznie gratulował i dziękował za udział w konkursie. To nasz dar dla Pana Jezusa, który jednoczy i ubogaca nas duchowo  stwierdził Ksiądz Proboszcz na podsumowanie konkursu.

Założenie Parafialnego Klubu Sportowego "Unitas" - 15 marca 2009 r.

W niedzielę 15 marca 2009 roku na plebani odbyło się spotkanie założycielskie Parafialnego Klubu Sportowego. Piętnastu mieszkańców Poręb (wraz z dyrektorem szkoły podstawowej, radnym gminnym oraz proboszczem  autorami pomysłu) postanowiło umożliwić dzieciom i młodzieży porębskiej rozwijanie swych talentów przez zorganizowanie wolnego czasu i systematyczne uprawianie sportu, powołując do istnienia klub sportowy. Ponieważ klub ten będzie działał pod auspicjum Kościoła i będzie należał do Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczpospolitej Polskiej przyjął nazwę: Parafialny Klub Sportowy UNITAS. Łacińskie słowo unitas znaczy jedność i dobrze oddaje zamysł założycieli tego klubu: zaktywizować i zjednoczyć całą społeczność lokalną, począwszy od dzieci, a skończywszy na najstarszych. Słowo unitas wyraża też inny, głębszy zamiar założycieli: zjednoczyć uprawiających sport i angażujących się w działalność klubu z samym Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym. O powołaniu do zjednoczenia z Bogiem chrześcijanin powinien pamiętać nie tylko trwając na modlitwie w świątyni, ale też grając w piłkę na stadionie. Pierwszym prezesem klubu został pan Stanisław Siębor, wiceprezesem ks. Proboszcz, a sekretarzem pani Halina Mokrzycka.

Wszystkich chętnych pragnących wspomóc tę szlachetną inicjatywę i chcących zaangażować się w działalność klubu zapraszamy do współpracy. Kontakt: z członkami założycielskimi klubu lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. (017) 2837154 (plebania).

Założyciele PKS "UNITAS" Poręby Dymarskie:

? Halina Mokrzycka
? Marta Serafin
? Andrzej Wilk
? Piotr Miroś
? Wiesław Kwaśnik
? Piotr Dziuba
? Andrzej Jaskot
? Mariusz Kobylarz
? Dariusz Halat
? Henryk Maciąg
? Stanisław Siębor
? Wiesław Wiącek
? Stanisław Tęcza
? Marek Wiącek
? ks. Grzegorz Siciak

hpim0838p1070949p1070953
więcej zdjęć...

Instalacja nowego Proboszcza - 8 lutego 2009 r.

W niedzielę 8 lutego 2009 roku, w aurze typowo wiosennej, na Mszy św. o godz. 10.30, w obecności licznie zgromadzonych parafian, dokonał się obrzęd wprowadzenia nowego proboszcza ks.Grzegorza Siciaka. W imieniu ks. Bpa Ordynariusza instalacji dokonał ks. Dziekan Kazimierz Szkaradek. Przy wejściu do świątyni przedstawiciele parafii przywitali nowego proboszcza ciepłymi słowami i bukietem kwiatów. W czasie Mszy św. nowy proboszcz złożył uroczyste wyznanie wiary oraz przyrzeczenie wierności Chrystusowi i nauczaniu Kościoła. W wygłoszonym kazaniu ks. Dziekan wymienił zadania, jakie ma do wypełnienia wobec wspólnoty parafialnej każdy proboszcz. Podkreślił, że proboszcz ma być ojcem parafii. Po Komunii odśpiewano dziękczynne "Te Deum". Nowy proboszcz jako motto swego duszpasterzowania w nowo objętej parafii obrał słowa św. Pawła występujące w Liturgii Słowa w tym dniu:

"Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział"(1 Kor 9, 22b-23).

Prosił również swych nowych parafian o modlitwę w swej intencji.

obraz 778obraz 786

więcej zdjęć...